Superposición del sitio

La Fundación Vodafone España i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya renoven el seu recolzament a Sailability Catalunya i al projecte ‘Vela Per Tothom’

En español

Ivan Tibau, secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, Santiago Moreno, director general de la Fundación Vodafone España i Roser Hurtado, presidenta de Sailability Catalunya, han renovat l’acord de col·laboració que donarà continuïtat al projecte “Vela Per a Tothom” de Sailability Catalunya, l’objectiu del qual és apropar la vela i els esports nàutics a qualsevol persona, independentment de la seva situació socioeconòmica, edat o si conviu amb una situació de discapacitat.

Fundación Vodafone España renovarà per 6è any els seu patrocini a aquest programa que garantirà per una banda el desenvolupament de les activitats de promoció de la vela accessible: jornades de promoció, batejos, cursos intensius convocats a nivell nacional… que al llarg de l’any beneficia aproximadament a 400 persones; i per una altra la continuïtat del programa ‘VelaPro’ per a la professionalització del col·lectiu de persones amb diversitat funcional a través de la nàutica esportiva. Des del inici del projecte a l’any 2007, més de 2500 persones han accedit a la pràctica nàutica gràcies a “Vela Per a Tothom”. Tanmateix, aquesta col·laboració permet la continuïtat del programa ‘VelaPro’ per a la professionalització del col·lectiu de persones amb diversitat funcional a través de la nàutica esportiva.

“VelaPro, professionalització a través de la navegació”

VelaPro treballa per a la professionalització del col·lectiu de persones amb diversitat funcional a través de la nàutica esportiva i inclou l’accés a les titulacions per a la pràctica professional.

VelaPro en la dinàmica de formacions que se ha seguit els darrers 4 anys i fins a data d’avui s’han introduït sessions en les que les persones que participen en aquesta formació han estat a l’hora els ‘formadors’, tècnics i instructors que han dirigit les activitats. El programa es va iniciar al 2009 per a navegants formats des de la base, amb la finalitat d’accedir a titulacions com tècniques i tècnics esportius, creant un precedent que obre la porta professional a les persones amb diversitat funcional. Actualment ja 4 persones han pogut accedir a la titulació necessària per a la pràctica professional de la formació en vela lleugera.

Per a garantir la pràctica professional d’aquestes persones Fundación Vodafone España finança paral·lelament el desenvolupament de prototips tecnològics que ajudin en la navegació: sistemes de comunicació dins de l’embarcació entre instructors i amb els alumnes; i amb la base nàutica.

Vídeo presentació del dispositiu i el programa VelaPRO

“Sailability és un projecte integrador”

Santiago Moreno de Fundación Vodafone España, ha destacat que “el projecte de Sailability és integrador. Un projecte en el que participen persones que conviuen o no amb una situació de discapacitat, de diferents nivells socials, procedències i edat. És important remarcar que integra totes les situacions de discapacitat i ofereix, a través del programa de professionalització ‘VelaPro’, la inserció laboral d’aquestes.”

Ivan Tibau, secretari general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, màxim responsable institucional de l’esport català, ha posat en relleu que “aquestes iniciatives milloren la qualitat de vida de les persones i demostren la responsabilitat social que té l’esport”.

La presidenta de l’associació Sailability Catalunya, Roser Hurtado, s’ha dirigit a ambdues entitats amb un ‘gràcies per navegar amb nosaltres’.